Tủ bảo quản bia có máy trên FZ-TBT-06LG

Giá: Liên hệ